"WELCOME TO THE AIPEU GROUP-C TELANGANA CIRCLE"

Wednesday 28 December 2016

CAMPAIGN PROGRAMME OF NATIONAL SECRETARIAT MEMBERS OF CONFEDERATION OF CENTRAL GOVT. EMPLOYEES & WORKERS

Sl.
State
Place
Date
Leaders attending
1.
Andhra Pradesh
Vijayawada

11-01-2017
P.Suresh
K.V.Jayaraj
A.Balasundaram
R.B. Suresh
Nageswar Rao
T.Narasimhan
Mani Achari
Usha Boneppalli
P.Panduranga Rao.
2.
Assam
Guwahati16-01-2017
Ashokkumar Kanojia
Tapas Bose
Subir Kr.Majumdar
Janardhan Majumdar

3.
Bihar
Patna
10-02-2017
Giriraj Singh
Shantanu Bhattacharya
Janardhan Majumdar
4.
Chattisgarh
Raipur
17-01-2017
Rupak Sarkar
P.Suresh
5.
Delhi
All Important Centres in Delhi
-
President, Secretary General and all other available National Secretariat Members in Delhi.
6.
Gujarat
Ahmedabad
18-01-2017
R.N.Parashar
Ashok Kumar Kanojia.
7.
Haryana
Ambala, Faridabad
20-01-2017
21.01.2017
K.K.N.Kutty
K.P.Singh
Giriraj Singh
8.
Himachal Pradesh
Shimla
12-01-2017
Virendra Tiwari
S.B.Yadav
Vrigu Bhattacharjee
9.
Jammu & Kashmir
-
-
-
10.
Jharkhand
Ranchi
11-01-2017
Shantanu Bhattacharyya
Janardhan Majumdar
Umashankar Chakravarthy.

11.
Karnataka
Bangalore
03-01-2017
27-01-2017
M.S.Raja
Vrigu Bhattacharjee
M.Krishnan
P.S.Prasad
R.Seethalakshmi
12.

Kerala
Trivandrum
-
M.Krishnan
Gopalakrishnan Nair
13.
Maharashtra
Mumbai
Nagpur
12-01-2017 to 14-01-2017
R .N. Parashar
Vrigu Bhattacharjee
Ravi Nair
R.P. Singh
K. V. Jayaraj
Nilesh D. Nasare
14.
Madhya Pradesh
Bhopal
Gwalior
Jabalpur
07-02-2017 to 10-02-2017
M.S.Raja
R.N.Parashar
Rupak Sarkar
T.K.R.Pillai
Gurprit Singh
Yaswanth Purohit.
15.
North East
Shillong
03-02-2017
R.Seethalekshmi
Arup Chatterjee.
16.
Odisha
Bhubaneswar
08-02-2017
M.S.Raja
M.Krishnan
17.
Punjab
Chandigarh
10-01-2017
Rupak Sarkar
Virendra Tiwari
18.
Rajasthan
Jaipur
06-01-2017
24-01-2017
M.S. Raja
R.N.Parashar
K.K.N.Kutty.
19.
Tamil Nadu
Chennai
25-01-2017
M.Krishnan
P. Suresh
Vrigu Bhattacharjee
S.Santhosh Kumar
Panduraga Rao. Pl
Mani Achari
20.
Uttar Pradesh
LucknowKanpur

Allahabad
10-02-201712-01-2017

03-02-2017
R.N.Parashar
J.P. Singh
Virendra Tiwari
S.B.Yadav
Subhash Misra
Subhash Chandra Pandey
Vikram Shah

Rupak Sarkar

K.K.N.Kutty
21.
Uttarakhand
Dehradun
18-01-2017
K.K.N.Kutty
R.Seethalekshmi
Virendra Tiwari
S.B.Yadav.
22.
West Bengal
Kolkata
Gangtok
-
R.N.Parashar
Giriraj Singh
Pijush Roy
Arup Chatterjee
Tapas Bose
Bibhas Dey.

23.
Telangana
Hyderabad
24-01-2017
P.Suresh
K.V.Jayaraj
Balasundaram
R.B.Suresh
Nageswar Rao
T.Narasimhan
Mani Achari
Usha Boneppalli

No comments:

Post a Comment